Spring naar content

Werk, inkomen en gezondheid – wat werkt?

De opzet en uitvoering van bijstandsbeleid kan positieve en negatieve effecten hebben op de gezondheid van inwoners. Ontdek hieronder wat wel en niet werkt om de gezondheid van inwoners met een bijstandsuitkering te beschermen.

De impact van bijstandsbeleid op gezondheid

Hoewel de bijstand niet primair gericht is op gezondheid, kan deze belangrijke gewenste en ongewenste gezondheidseffecten met zich meebrengen. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen te maken met allerlei regels en verplichtingen, zoals inlichtingenplicht, re-integratie activiteiten, sollicitatieplicht en nog veel meer. Ze bevinden zich in een kwetsbare positie. Uit onderzoek blijkt dat mensen in Nederland in de meest kwetsbare posities een lagere levensverwachting en minder gezonde levensjaren hebben dan mensen in de minst kwetsbare posities. Om gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen, is het dus van belang om bij het maken en uitvoeren van bijstandsbeleid rekening te houden met de gezondheidseffecten.

Bron: CBS (2022). Bovenaan welvaartsladder bijna 25 jaar langer in goede gezondheid.

Auteur: Eline van Bennekom; Wageningen Universiteit, in samenwerking met Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden en I&O Research Gemeente Amsterdam. Met financiering van de Nationale Wetenschapsagenda, mogelijk gemaakt door NWO en ZonMw.

Meer weten over…

Hoogte van uitkeringen

Impact van de hoogte van de bijstandsuitkering op gezondheid Wanneer de bijstandsuitkering te laag is om in basisbehoeften te kunnen…

Activerend arbeidsmarktbeleid

Impact van regelingen voor activerend arbeidsmarktbeleid op gezondheid Als mensen een bijstandsuitkering hebben, moeten of mogen zij vaak deelnemen aan…

Doorstromen naar regulier werk

Impact van doorstromen naar regulier werk op gezondheid Inwoners met een bijstandsuitkering moeten vaak deelnemen aan diverse activiteiten die hen…

Plaatsing op werkplekken

Impact van plaatsing op werkplekken op gezondheid Als mensen geplaatst worden op werkplekken, is het van belang dat er voor…

Publiek-private samenwerkingen voor baancreatie voor bijstandsgerechtigden

Impact van publiek-private samenwerkingen voor baancreatie voor bijstandsgerechtigden op gezondheid Door als gemeente met private bedrijven samen te werken om…

Beperking en sociaal beleid – gezondheidseffecten

Impact van sociaal beleid op gezondheid bij een beperking Mensen met een beperking die te maken hebben met sociaal beleid…

Sollicitatieplicht

Impact van sollicitatieplicht op gezondheid Als mensen verplicht worden om werk te zoeken, resulteert dat vaak in slechte gezondheids- en…

Vermindering van verplichtingen

Impact van vermindering van verplichtingen op gezondheid Vaak zijn er vele verplichtingen verbonden aan het ontvangen van een bijstandsuitkering. Wanneer…

Regels en sancties

Impact van regels en sancties op gezondheid Om een bijstandsuitkering te ontvangen, moet men zich aan verschillende regels houden. Bij…

Basisinkomen

Impact van een basisinkomen op gezondheid Hoewel basisinkomen nog niet geheel geïmplementeerd is, zijn hier wel experimenten mee uitgevoerd. Zo…