Spring naar content

Werkzame bestanddelen

Een interventie ie een goed doordachte, systematische aanpak die wordt ingezet om specifieke problemen aan te pakken. Binnen zo’n aanpak zijn er meestal verschillende werkzame bestanddelen, elementen waarvan we aannemen dat ze bijdragen aan het gewenste effect. In de video rechts geeft het RIVM meer uitleg over de rol van werkzame bestanddelen binnen interventies.

Hoe gebruik je werkzame bestanddelen?

Een voorbeeld van een interventie is de inzet van een betrokken trainer die mensen op hun gemak stelt zodat ze hun ervaringen durven te delen. Vertrouwen en veiligheid zijn dan de werkzame elementen.

Een ander voorbeeld is een eenvoudiger aanmeldformulier met meer structuur. Eenvoudiger geschreven en duidelijker structuur zijn dan de werkzame elementen. Vooral als je merkt dat mensen het aanmeldformulier nu lastig vinden en niet volledig invullen zou deze interventie kunnen helpen.

Richt je op veranderbare factoren

Een interventie moet altijd gericht zijn op beïnvloedbare factoren. Houd daarom bij het al dan niet inzetten van een interventie rekening met de mate waarin zaken te beïnvloeden zijn en met eventuele onveranderbare kenmerken.

De eerste vraag is dus welke veranderbare kenmerken er zijn. Vraag je dus eerst af welke veranderbare kenmerken je kunt beïnvloeden. De elementen in een interventie die echt gericht zijn op het veranderen van gedrag of aanzetten tot actie noemen we de werkzame bestanddelen. Maar alleen als ze in een andere interventie bewezen effectief zijn gebleken of als uit jouw interventie blijkt dat ze werken. Dat een werkzaam bestanddeel werkt in een andere interventie, wil niet zeggen dat het ook werkt in jouw interventie. De context is vaak heel belangrijk.

Meer weten? Kijk dan het filmpje op bovenaan deze pagina.

Nog niet bewezen, wel effectief?

Er zijn lang niet altijd werkzame bestanddelen beschikbaar om te gebruiken voor je interventie. Dan kun je terugvallen op potentieel werkzame bestanddelen, bestanddelen waarvan je verwacht dat ze zullen werken. Op basis van praktijkervaring of op grond van een theoretische basis zoals schaarste.

Werkzame bestanddelen per thema

Op deze pagina vind je een aantal werkzame bestanddelen rond verschillende thema’s. Die zijn bedoeld om je te inspireren. Hopelijk passen ze ook bij jouw interventie.

Meer weten over…

Basisbehoeften – Wat werkt?

Het belang van het ABC Autonomie is de behoefte aan zelfstandigheid en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Betrokkenheid…

Stress – Wat werkt?

Voorkom extra stress Hou in je interventies rekening met de stress die deelnemers ervaren. Kijk ook heel goed naar je…

Schaarste – Wat werkt?

De ruimte die mensen hebben om na te denken (bandbreedte) wordt bij ernstige geldzorgen grotendeels ingenomen door gedachten die te…

Vrijwilligers – Wat werkt?

Praktische ondersteuning Het bieden van praktische ondersteuning aan deelnemers door vrijwilligers wordt over het algemeen De praktische ondersteuning wordt over…

Peers – Wat werkt?

Waarom werkt de inzet van peers zo goed? Mensen leren van de ervaringen van anderen met wie ze zich identificeren….

Jongeren – Wat werkt?

Hoe krijg je jongeren in beweging? Om jongeren in beweging te krijgen is het belangrijk om ze ook emotionele steun…

Gezond financieel gedrag – Wat werkt?

Vaardigheden voor gezond financieel gedrag Volgens het Nibud moet je het volgende kunnen om gezond financieel gedrag te kunnen vertonen: …

Werk, inkomen en gezondheid – wat werkt?

De impact van bijstandsbeleid op gezondheid Hoewel de bijstand niet primair gericht is op gezondheid, kan deze belangrijke gewenste en…

Schulden en gezondheid – wat werkt?

De impact van schulden op gezondheid Inwoners met schulden bevinden zich in een kwetsbare positie. Uit onderzoek blijkt dat mensen…

Motivatie – Wat werkt?

Gebruik motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering is een gespreksmethode om gedragsverandering te stimuleren. In de eerste fase besteed je vooral aandacht aan…

Verder innoveren?

Maak dan gebruik van verdieping per onderwerp, voorbeelden uit de praktijk of werkzame bestanddelen.