Spring naar content

Procesevaluatie

Met een procesevaluatie breng je in kaart hoe jouw interventie verloopt. Gaat alles volgens verwachting, moet er bijgestuurd worden, hoe zijn de ervaringen van deelnemers en professionals? Deze vragen staan centraal bij deze vorm van evalueren.

De procesevaluatie brengt in beeld wat de kwaliteit van de uitvoering is en of de interventie wordt uitgevoerd zoals deze bedacht is. Met de procesevaluatie kan je er tussendoor én achteraf voor zorgen dat een interventie tijdig wordt verbeterd.

Wat is een procesevaluatie?

Veel gemeenten zijn aan het experimenteren met nieuwe aanpakken om mensen met financiële problemen te ondersteunen. Het is belangrijk om te weten wat werkt in die interventies. Vaak wordt dat alleen achteraf bekeken. Dat is zonde, want tussendoor evalueren kan veel informatie geven om tijdig bij te sturen.

Met een procesevaluatie kun je in kaart brengen hoe de interventie verloopt. En je kunt een procesevaluatie gebruiken om te beoordelen hoe uitvoerders en hulpvragers de interventie ervaren. Vaak worden procesevaluaties ingezet voor het eerste doel.

Interventies worden vaak vooraf op papier bedacht. In de praktijk blijkt een interventie toch vaak anders uit te pakken. Daarom is het belangrijk om tijdens de uitvoering zicht te blijven houden op eventuele moeilijkheden en obstakels. De procesevaluatie brengt die in beeld, net als de opties om de interventie bij te sturen.

Hoe kun je een procesevaluatie gebruiken?

Op deze pagina vind je verschillende materialen die je helpen bij het maken van je eigen procesevaluatie. Hieronder kun je de handreiking ‘Tijdig bijsturen van een interventie: Handreiking voor het maken van een procesevaluatie’ downloaden, waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe het maken van een procesevaluatie eruit ziet en wat de verschillende stappen precies inhouden.

Om zelf aan de slag te gaan kun je het format voor de procesevaluatie downloaden. Wil je na het invullen van je procesevaluatie meer weten over de achtergrond van bepaalde doelgroepen of thema’s? Of wil je weten welke werkzame bestanddelen er zijn en hoe die in de praktijk worden ingezet? Onder het kopje ‘Verder innoveren’ vind je meer informatie met betrekking tot verdieping, wat werkt en voorbeelden uit de praktijk.

Aan de slag

  • Download

    Procesevaluatie

    Lees in deze handreiking meer over de procesevaluatie en hoe je deze in zet.

  • Download

    Procesevaluatie

    Zelf aan de slag? Gebruik dan dit handige format.

Verder innoveren?

Maak dan gebruik van verdieping per onderwerp, voorbeelden uit de praktijk of werkzame bestanddelen.