Spring naar content

Plaatsing op werkplekken

Een onderdeel van activatiebeleid is dat inwoners op (gesubsidieerde) werkplekken geplaatst kunnen worden. Hoe er hier met hen wordt omgegaan, beïnvloedt de gezondheid.

Publicatiedatum: 18 december 2023

Impact van plaatsing op werkplekken op gezondheid

Als mensen geplaatst worden op werkplekken, is het van belang dat er voor gezorgd wordt dat er goed met hen omgegaan wordt. Als er bijvoorbeeld sprake is van racisme of respectloze behandeling, kan dat het gevoel van eigenwaarde schaden en een gevoel van falen creëren. Uiteindelijk kan dit zelfs tot depressieve gevoelens leiden.

Implicaties voor beleid

Zorg bij plaatsing op werkplekken dat goede behandeling van de inwoner goed geborgd wordt.


Auteur: Eline van Bennekom; Wageningen Universiteit, in samenwerking met Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden en I&O Research Gemeente Amsterdam. Met financiering van de Nationale Wetenschapsagenda, mogelijk gemaakt door NWO en ZonMw.


Onderzoek naar uitgevoerd beleid:

  • Interviews met 20 mensen die een bijstandsuitkering kregen in Noorwegen en aan een activatieprogramma meededen uitgevoerd door een onderzoeker van Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Ohls, C. (2017). A qualitative study exploring matters of ill-being and well-being in Norwegian activation policy. Social Policy and Society, 16(4), 593-606. doi:10.1017/S1474746416000397