Spring naar content

Effectevaluatie

Als je een nieuwe interventie hebt ingezet, kun je met behulp van een effectevaluatie inzicht krijgen in de opbrengsten en effecten van je interventie. Op deze manier kun je meten of de situaties voor en na de interventie van elkaar verschillen en of de verwachte resultaten zijn behaald.

Met behulp van een goede effectevaluatie weet je of je interventie is geslaagd, of dat je terug moet naar de tekentafel om verbeteringen aan te brengen.

Wat is een effectevaluatie?

Een effectevaluatie is een vorm van evaluatieonderzoek om de effectiviteit van een interventie vast te stellen. Heeft de ingezette interventie geleid tot de gewenste verandering? Dat is ontzettend lastig te bepalen. Wil je dat op een wetenschappelijke manier doen, dan moet je veel variabelen meenemen in je evaluatie.

Een effectevaluatie doe je pas wanneer de interventie goed loopt en alle opstartproblemen al verholpen zijn. Een effectevaluatie is tijdsintensief, dus je wil echt de interventie zoals je die bedoeld hebt meten. Bij voorkeur voer je dan ook eerst een procesevaluatie uit. Die geeft je de informatie waarmee je de interventie zo nodig kan bijsturen.

Gebruik

De handreiking ‘Evalueren en verbeteren: Hoe werkt een effectevaluatie? legt stap voor stap uit hoe het proces van het maken van een effectevaluatie eruitziet en wat de verschillende stappen precies inhouden.

Aan het eind van de handreiking vind je een handige checklist die je helpt bij het uitvoeren van je eigen effectevaluatie.

Aan de slag

  • Download

    Handreiking effectevaluatie

    Lees in deze handreiking meer over de effectevaluatie en hoe je er zelf mee aan de slag kan gaan.

Verder innoveren?

Maak dan gebruik van verdieping per onderwerp, voorbeelden uit de praktijk of werkzame bestanddelen.