Spring naar content

Implementatieplan

Je hebt een mooie interventie ontworpen of doorontwikkeld. Nu alleen nog even implementeren. Dat lijkt simpel, maar in de praktijk gaat het vaak mis. Doordat collega’s niet goed weten wat ze moeten doen, doordat de systemen andere handelingen vragen of omdat er gewoonweg geen tijd is, komen hele goede interventies soms niet van de grond. En dat is zonde. Belangrijk om dus ook tijd en aandacht te geven aan de implementatie. Door middel van een implementatieplan kan je dat gestructureerd doen. Je brengt mogelijke risico’s in kaart én je zoekt naar oplossingen. Het is de extra tijd zeker waard.

Hoe kan je dit gebruiken?

Een implementatieplan is de beschrijving van een planmatige invoering van een verandering in een organisatie. Zowel bij kleine als grote veranderingen kan het implementatieplan helpend zijn. Je kan denken aan bijvoorbeeld de invoering van een interventie zoals een nieuwe budgetcursus of de invoering van een nieuwe werkwijze. Een implementatieplan helpt je om te anticiperen op mogelijke knelpunten in het implementatieproces. Je gaat eerst kijken welke knelpunten je verwacht. Vervolgens zet je op een rij welke strategieën je wilt inzetten om deze knelpunten te omzeilen. Zo wordt de kans op succesvolle implementatie groter.

Lokale context

Bij de invoering van een interventie is het van belang te weten in welke context de interventie wordt uitgevoerd. Elke organisatie heeft haar eigen cultuur heeft en kent andere randvoorwaarden. Dat betekent dat je in de implementatie andere implementatiebarrières kan tegen komen. Daarom is het voor de effectiviteit van nieuwe interventies belangrijk om een contextanalyse te maken. In een contextanalyse breng je de zogenaamde bevorderende en belemmerende factoren in beeld. En op basis daarvan maak je een plan maken hoe je die barrières uit de weg kunt ruimen. Dat doe je met zogenaamde implementatiestrategieën.

Implementatiestrategie

Een implementatiestrategie is eigenlijk ook een interventie. Maar dan is deze interventie er op gericht dat collega’s jouw interventie gaan implementeren. Dat kan bijvoorbeeld een training zijn, zodat ze weten wat ze moeten doen of een informatieblad. Door deze uitleg zijn je collega’s in staat om de interventie uit te voeren. Het kan ook gaan om extra tijd of een aanpassing in het proces. Afhankelijk van de context kies je voor de meest passende strategie.

Aan de slag

 • Download

  Handreiking implementatieplan

  Lees in deze handreiking meer over het implementeren van interventies.

 • Download

  Format implementatieplan

  Zelf aan de slag? Gebruik dan dit handige format.

Voorbeelden

 • Download

  Voorbeeld implementatieplan

  Bekijk dit voorbeeld van een implementatieplan voor Farent Sociaal Werk.

 • Download

  Voorbeeld implementatieplan

  Bekijk dit voorbeeld van een implementatieplan voor Gemeente Den Haag.

Verder innoveren?

Maak dan gebruik van verdieping per onderwerp, voorbeelden uit de praktijk of werkzame bestanddelen.