Spring naar content

Doorstromen naar regulier werk

Activatieregelingen kunnen inwoners helpen door te stromen van de bijstand naar regulier werk. Of men werk krijgt en het soort werk bepaalt de impact op de gezondheid.

Publicatiedatum: 18 december 2023

Impact van doorstromen naar regulier werk op gezondheid

Inwoners met een bijstandsuitkering moeten vaak deelnemen aan diverse activiteiten die hen helpen weer door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Als de activiteiten daadwerkelijk zorgen voor uitstroom naar regulier werk, zorgt dat voor betere gezondheidsuitkomsten. Als men doorstroomt naar regulier werk, ontvangen zij mogelijk een hoger inkomen. Daardoor verbetert de toegang tot zorg en kunnen zij makkelijker een gezonde leefstijl aannemen. Als men uitstroomt naar regulier werk, maar dat werk gaat gepaard met een laag inkomen, weinig inhoudelijke complexiteit en weinig routine, kan dat werk ook resulteren en slechtere mentale gezondheid en minder gezondheidsbevorderend gedrag.

Als inwoners na de activiteiten niet kunnen doorstromen naar regulier werk, kan dat zorgen voor teleurstelling. Dat verslechtert hun welzijn. Deze negatieve impact is sterker bij mannen dan bij vrouwen. Wanneer inwoners aan activiteiten deelnemen en niet direct uitstromen naar regulier werk, zorgt dat niet altijd voor slechtere gezondheidsuitkomsten. Volgens één onderzoek zorgde enkel de deelname aan de activiteiten al voor een kleine verbetering van de gezondheid, ongeacht of inwoners wel of geen regulier werk vinden.

Implicaties voor beleid

  • Zorg ervoor dat er na deelname aan re-integratie activiteiten ook goed werk beschikbaar is voor de inwoner. Denk hierbij aan zekere banen met voldoende inkomen en regelmatige werktijden.Auteur: Eline van Bennekom; Wageningen Universiteit, in samenwerking met Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden en I&O Research Gemeente Amsterdam. Met financiering van de Nationale Wetenschapsagenda, mogelijk gemaakt door NWO en ZonMw.

Onderzoek naar uitgevoerd beleid:

  • Analyse van de uitkomsten van een activatie programma in Madrid onder 39200 huishoudens, gecombineerd met aanvullende vragenlijsten onder 2300 huishoudens uitgevoerd door onderzoekers van Universidad Rey Juan Carlos en Instituto de Estudios Fiscalesi in Spain.
  • Interviews met 20 mensen die een bijstandsuitkering kregen in Noorwegen en aan een activatieprogramma meededen uitgevoerd door een onderzoeker van Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
  • Analyse van de resultaten van een lang lopende survey studie gericht op de effecten van activerend arbeidsmarktbeleid op welzijn en gezondheid in het Verenigd Koninkrijk.

Ayala, L., & Rodríguez, M. (2013). Health-related effects of welfare-to-work policies. Social Science and Medicine, 93, 103-112. doi:10.1016/j.socscimed.2013.05.037

Ohls, C. (2017). A qualitative study exploring matters of ill-being and well-being in Norwegian activation policy. Social Policy and Society, 16(4), 593-606. doi:10.1017/S1474746416000397

Sage, D. (2015). Do Active Labour Market Policies Promote the Well-Being, Health and Social Capital of the Unemployed? Evidence from the UK. Social Indicators Research, 124(2), 319-337. doi:10.1007/s11205-014-0788-2