Spring naar content

Over ons

Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG bundelen hun krachten binnen Schouders Eronder. Dit landelijke programma ondersteunt professionals, organisaties en ketens binnen de schuldhulp. De onderlinge samenwerking draagt krachtig bij aan innovatieve schuldhulp in Nederland. Financieel wordt het programma mogelijk gemaakt door het ministerie van SZW.

 

Eerder, sneller en beter
De vijf partijen zien dat schuldhulpprofessionals en organisaties voor grote uitdagingen staan. Het is nog niet precies bekend wat de gevolgen van de pandemie zijn, maar dát de gevolgen groot zijn wordt wel steeds duidelijker. Daarom is het zo belangrijk dat juist nu mensen met geldproblemen eerder, sneller en beter geholpen worden. Hoe eerder mensen in beeld zijn, hoe sneller signalen doorkomen en professionals elkaar weten te vinden, hoe meer mensen we écht kunnen helpen.

Meer weten over ons?

Kijk op www.schouderseronder.nl voor onze activiteiten.

Kijk op www.kennisbundel.nl voor een overzicht van artikelen, onderzoeken en rapportages die relevant zijn voor het veld van schuldhulpverlening.