Spring naar content

Privacyverklaring

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij de Kennisbank en dat ze altijd netjes gebruikt worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat er bij de website kennisbundel.nl gedaan wordt met informatie die Kennisbank over jou te weten komt.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat Kennisbank precies van jou bijhoudt, neem dan contact op via onderstaand formulier.

Cookies

Wanneer je een reactie via het contactformulier achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Foto’s

Het kan voorkomen dat je op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij we je niet specifiek om toestemming hebben gevraagd. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij dit schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

De Kennisbank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze verklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens de Kennisbank van jou heeft, dan kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaand formulier.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpe, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij de Kennisbank en dat ze altijd netjes gebruikt worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat er bij de website kennisbundel.nl gedaan wordt met informatie die Kennisbank over jou te weten komt.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat Kennisbank precies van jou bijhoudt, neem dan contact op via onderstaand formulier.

Cookies

Wanneer je een reactie via het contactformulier achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Foto’s

Het kan voorkomen dat je op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij we je niet specifiek om toestemming hebben gevraagd. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij dit schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

De Kennisbank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze verklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens de Kennisbank van jou heeft, dan kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaand formulier.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpe, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl.