Spring naar content

Uit de praktijk – MoneyWays

Het door Diversion en Nibud ontwikkelde landelijke lesprogramma MoneyWays maakt geldzaken en financiële problematiek bespreekbaar in schoolklassen in Nederland. Peer educators (rolmodellen van 18 tot 26 jaar) gaan in gesprek met schoolklassen door over hun eigen ervaringen en financiële uitdagingen te vertellen.

 

 

Doelen

MoneyWays heeft als doel  om de financiële zelfredzaamheid van jongeren te vergroten. De lessen zijn gericht op het bijbrengen van kennis en vaardigheden en op het bespreken van de sociaal-emotionele aspecten van armoede, schulden en andere geldproblemen.
Er zijn 4 subdoelstellingen:

  1. jongeren inzicht geven in (de gevolgen van) hun financiële gedrag
  2. jongeren bewust maken van het belang van financiële kennis
  3. jongeren aanmoedigen de sociaal-emotionele kant van geld te bespreken
  4. jongeren stimuleren om waar nodig hulp te zoeken en elkaar te helpen

Het programma

Moneyways bestaat uit 3 lessen. In les 1 staat het budget centraal. De groep maakt kennis met de peer educators. Die bespreken het programma en creëren een open en veilige sfeer. Ze stimuleren leerlingen om na te denken over geld, hun budget en financiële keuzes.

In les 2 vertellen de peer educators vooral over hun eigen ervaringen met geld, schaamte en groepsdruk. Het is de bedoeling dat daardoor een open sfeer ontstaat waarin leerlingen zelf ook durven te praten over geld en de problemen die ze ondervinden.

In les 3 wordt voornamelijk aandacht besteed aan onderwerpen waar leerlingen zelf meer informatie over willen hebben.

Meer weten? Lees dan de artikelen over (de valkuilen van) jongeren en peers.

Werkzame bestanddelen

Vanwege de focus op mensen uit hun eigen omgeving lijkt de peer-to-peer aanpak van MoneyWays bij jongeren uiterst effectief te zijn. De leerlingen hebben sneller een klik met de peers en nemen makkelijker informatie en voorlichting van hen aan. Ook het feit dat de peers zelf ervaring hebben met financiële problemen en er open over zijn maakt dat de leerlingen hun (gezonde) gedrag sneller overnemen. De leerlingen zien door de sessies de urgentie van de besproken onderwerpen en het belang van zelfredzaamheid. Kortom, praten over geld verlaagt de drempel om over geldzorgen te praten.

Meer weten? Bezoek dan de website moneyways.nl of bekijk het overzicht van alle werkzame elementen bij jongeren.


Barendregt, C., & Rodenburg, G. (2013). Schuldenproblematiek bij kwetsbare jongeren, Eenkwalitatief onderzoek naar kwetsbare jongeren met schulden in Rotterdam. Rotterdam, Nederland: Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving.

Van der Klein, M., Badou, M., Lamers, S., & Kunkel, D. (2019). MoneyWays op het mbo: financiële voorlichting door peer educators. Onderzoek naar de effecten en randvoorwaarden bij peerpreventie van schulden. Verwey-Jonker Instituut en NIBUD.

https://moneyways.nl/