Spring naar content

Uit de praktijk – 8TING

Van augustus 2018 tot januari 2020 deed Stadsring51 een pilot met 8ting, een app voor persoonlijke digitale ondersteuning bij schuldhulpverlening. De app die al eens was ingezet bij de re-integratiedienstverlening gaf mensen nu inzicht in hun schuldhulptraject, begeleiding en coaching en herinnerde ze aan afspraken.

De opzet van 8ting

8ting voor de schuldhulpverlening werd ingericht om hulpvragers stapsgewijs informatie te bieden, tot handelen aan te zetten en inzicht te geven in het schuldhulptraject. Ook heeft 8ting een chatfunctie voor laagdrempelig contact, een agenda met automatische herinneringsfunctie en een platform voor tips. De schuldhulpverleners en budgetcoaches die 8ting gebruikten zijn daarin getraind.

Uitkomsten

De verwachting was dat 8ting zou zorgen voor meer positieve aandacht voor de hulpvrager. Als die ook meer eigenaarschap zou ervaren zou de app leiden tot meer autonome motivatie en betrokkenheid bij het traject. Die verwachting kwam niet uit, misschien onder meer doordat 8ting onvoldoende is gekoppeld aan andere applicaties. Dat bemoeilijkte het gebruik van de app. Ook zeggen de hulpvragers dat ze het bestaan van een controlegroep (om het effect van de app te meten) als een belemmering ervaren.

Bij de hulpvragers die de app wel hebben gebruikt was geen effect te meten. Ze zien weinig meerwaarde in de huidige vorm van de app. Het geringe gebruik van 8ting wordt onder andere toegeschreven aan een gebrek aan behoefte en motivatie, te weinig capaciteit en tijd, en het ontbreken van ondersteuning voor cruciale functies van de app. Verder vinden schuldhulpverleners, hulpvragers en budgetcoaches dat ze niet genoeg zijn betrokken bij de ontwikkeling van 8ting. De app lijkt dus onvoldoende aan te sluiten bij de vragen en behoeften van deze gebruikers.

Aanbevelingen

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen er enkele aanbevelingen worden gedaan voor gemeenten en instanties die verder willen met persoonlijke digitale dienstverlening:

  • Begin bij de behoeften van de doelgroep. Denk na of een app wel de geschiktste vorm is.
  • Onderzoek voor welke groepen de app van nut kan zijn en betrek hen bij de ontwikkeling.
  • Stel een realistisch ontwikkelplan op. Plan voldoende tijd om te testen en maak het technisch mogelijk om ook later nog aanpassingen te doen. 
  • Maak het gebruik van de app zo makkelijk en simpel mogelijk. 
  • Zorg dat de app is te integreren in het werkproces. Train de gebruikers en faciliteer de benodigde tijd. 
  • Bied de app aan wanneer de hulpvrager er behoefte aan en ruimte voor heeft. 

Wil je een app inzetten als interventiemiddel? Maak dan gebruik van de plan-, proces– en effectevaluaties uit deze toolkit.