Spring naar content

Sociaal financiële hulpverlening

Sociaal financiële hulpverlening betreft alle gesprekken die met een inwoner gehouden worden om financiële hulp te bieden, zoals financiële adviesgesprekken en begeleiding. Hoe dit aangepakt wordt, kan de gezondheid van inwoners beïnvloeden.

Publicatiedatum: 18 december 2023

Impact van sociaal financiële hulpverlening op gezondheid

Het systeem rondom financiële regelingen is vaak erg ingewikkeld. Mensen die hulp uit dit systeem het meest nodig hebben, bevinden zich vaak in kwetsbare posities met een opstapeling van problemen in verschillende levensgebieden. Als financiële hulp tijdig en actief aangeboden wordt, er gekeken wordt naar problemen op verschillende levensgebieden én hiervoor hulp geboden wordt, resulteert dat in betere mentale en fysieke gezondheidsuitkomsten en gezonder gedrag.

Door hulp actief aan te bieden, zullen inwoners die hulp eerder accepteren, ondanks het stigma dat vaak om financiële hulp heen hangt. Door hulp te bieden, krijgen mensen waarschijnlijk meer financiële middelen tot hun beschikking en door er tijdig bij te zijn, wordt een opstapeling van financiële stress voorkomen. Tot slot zorgt de brede blik op multiproblematiek en verdere hulp die hiervoor geboden kan worden er voor dat mensen makkelijker de juiste ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld bij mentale klachten of leefstijlproblemen.

Implicaties voor beleid

  • Probeer de complexiteit van systemen te verkleinen en ondersteun inwoners om hier hun weg in te vinden.
  • Biedt inwoners actief en tijdig hulp wanneer blijkt dat inwoners (risico op) financiële problemen hebben.
  • Kijk bij financieel advies niet alleen naar de financiële problemen, maar neem een brede blik aan waarbij er gekeken wordt naar verschillende levensgebieden en bied hulp voor problemen hierbinnen. Waar mogelijk kan de financieel adviseur hulp bieden. Bij grotere problemen is het goed om samen te werken met hulpverleners die zorg op andere levensgebieden kunnen bieden. 

Auteur: Eline van Bennekom; Wageningen Universiteit, in samenwerking met Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden en I&O Research Gemeente Amsterdam. Met financiering van de Nationale Wetenschapsagenda, mogelijk gemaakt door NWO en ZonMw.

Onderzoek naar uitgevoerd beleid:

  • Interviews met 35 kankerpatiënten die financiële steun kunnen krijgen en 9 verzorgers van hen in Engeland uitgevoerd door onderzoekers van Newcastle University.
  • Vragenlijststudie onder 225 mensen die financiële begeleiding hadden gehad in Australië uitgevoerd door een onderzoeker van Swinburne University of Technology.

Moffatt, S., Noble, E., & White, M. (2012). Addressing the financial consequences of cancer: Qualitative evaluation of a welfare rights advice service. PLoS ONE, 7(8). doi:10.1371/journal.pone.0042979  

Brackertz, N. (2014). The Impact of Financial Counselling on Alleviating Financial Stress in Low Income Households: A national australian empirical study. Social Policy and Society, 13(3), 389-407. doi:10.1017/S1474746413000511