Spring naar content

Toolkit Evalueren & innoveren

Wil je weten of je interventie werkt? Dan helpt deze toolkit je verder. Je vindt hier handvatten voor het ontwerpen, evalueren en implementeren van interventies. Ga aan de slag met de verschillende evaluaties, of verbeter je interventies met behulp van de beschreven werkzame bestanddelen en voorbeelden uit de praktijk.

Weten hoe de verschillende onderdelen van de Toolkit met elkaar samenhangen en hoe je ze kunt gebruiken? Bekijk dan deze infographic!

Het belang van evalueren

Evalueren is belangrijk als je wil innoveren. Je kunt dat op verschillende momenten doen. In de ontwerpfase maak je gebruik van een planevaluatie. Ben je net begonnen met een interventie? Gebruik dan een procesevaluatie om te weten of alles loopt zoals bedacht. Met de effectevaluatie meet je wat je met je interventie hebt bereikt.

De handreikingen, voorbeelden en formats helpen je om je eigen evaluaties op te zetten.

Innoveren: aan de slag

Elke evaluatie levert verbeterpunten op. Innoveren doe je door gebruik te maken van je eigen ervaringen, werkzame bestanddelen, theoretische kennis en voorbeelden van anderen.

Wil je aan de slag met je verbeterde interventie? Gebruik dan het implementatieplan. Daarmee zorg je dat iedereen weet wat de bedoeling is en is de kans het grootst dat je innovatie een succes wordt.

Tip: evalueer ook je vernieuwde interventie en deel al je inzichten met anderen!

Verdieping

Welke kennisbronnen kun je gebruiken? Voor het ontwerpen en verbeteren van een interventie is het belangrijk om je te verdiepen…

Praktijkvoorbeelden

Hoe kun je de praktijkvoorbeelden gebruiken? Laat je inspireren door wat anderen al hebben gedaan. Vaak is een interventie niet…

Werkzame bestanddelen

Hoe gebruik je werkzame bestanddelen? Een voorbeeld van een interventie is de inzet van een betrokken trainer die mensen op…

Onze partners

De toolkit is een initiatief van Schouders Eronder, een samenwerkingsverband tussen
Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG